Przejdź do treści

Nowe specjalizacje od 2024 r.

Wybieraj spośród wyjątkowych specjalizacji!

Wywiad gospodarczy i ochrona bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

W obrocie gospodarczym kluczowe znaczenie ma zbieranie informacji o konkurencji, rynku i innych czynnikach zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Współcześnie informacja jest jednym z najcenniejszych elementów każdego przedsiębiorstwa. Każdy podmiot gospodarczy podejmuje szereg czynności, aby w jak najpełniejszy sposób chronić tajemnicę przedsiębiorstwa. W dobie rosnącego znaczenia nowej technologii, w tym upowszechniania się sztucznej inteligencji, coraz większego znaczenia nabiera, poza konwencjonalnym bezpieczeństwem, także bezpieczeństwo cybernetyczne. 

Jeśli chcesz wiedzieć jak chronić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, stawiać czoła wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem, a także zbierać i analizować dane, wykorzystując przy tym sztuczną inteligencję wybierz specjalizację „Wywiad gospodarczy i ochrona bezpieczeństwa przedsiębiorstwa”.

Podczas studiów będziesz uczestniczyć w warsztatach, wykładach i spotkaniach prowadzonych przez specjalistów, chcących podzielić się swoją wiedzą. 

Program studiów odpowiada najnowszym trendom i wyzwaniom w obrocie gospodarczym i obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa biznesu
 2. Pozyskiwanie i ochrona informacji niejawnych i tajemnicy przedsiębiorstwa
 3. Cyberprzestępczość
 4. Sztuczna inteligencja w wykorzystaniu informacji
 5. Szpiegostwo przemysłowe
 • pełnienia funkcji związanych z ochroną informacji w przedsiębiorstwie oraz pozyskiwaniem i analizą danych przydatnych do funkcjonowania w obrocie gospodarczym, 
 • zatrudnienia m.in. jako:
  • specjalista ds. cyberbezpieczeństwa; 
  • Information Security Specialist;
  • specjalista ds. incydentów bezpieczeństwa;
 • wykonywania obowiązków in-house lawyer, posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii oraz rozumiejącego procesy biznesowe, a także oczekiwania przedsiębiorców wobec prawników;
 • pracy w działach prawnych, finansowo-księgowych, personalnych, regulacyjnych oraz organizacyjnych w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, a także w organizacjach pozarządowych;
 • pracy w jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz instytucjach międzynarodowych;
 • pełnienia funkcji umożliwiających koordynację pracy przedsiębiorstwa (CEO) oraz zarządzenia określonym obszarem (manager). 

Analiza prawnobiznesowa i podatkowa

Analiza prawnobiznesowa i podatkowa pomaga przedsiębiorcom zrozumieć mechanizmy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Umiejętność przeprowadzenia analizy pozwala zoptymalizować procesy biznesowe i podatkowe, co ma pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Znajomość zasad przeprowadzania analizy prawnobiznesowej i podatkowej to istotny atut na zmieniającym się rynku, wymagającym od przedsiębiorców zwinności i umiejętności dostosowywania się do nowych wyzwań. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak przeprowadzać analizę prawnobiznesową i podatkową oraz jak wdrażać jej rezultaty w rozwój przedsiębiorstwa wybierz specjalizację „Analiza prawnobiznesowa i podatkowa”.

Podczas studiów będziesz uczestniczyć w warsztatach, wykładach i spotkaniach prowadzonych przez specjalistów, chcących podzielić się swoją wiedzą. 

Program studiów odpowiada najnowszym trendom i wyzwaniom w obrocie gospodarczym i obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. strategia rozwoju przedsiębiorstwa;
 2. prawo celne – obrót gospodarczy z zagranicą; 
 3. optymalizacja podatkowa; 
 4. prawo zamówień publicznych; 
 5. orzecznictwo w sprawach podatkowych. 
 • zatrudnienia m.in. jako:
  • business development manager
  • doradca biznesowy;
  • analityk biznesowy;
 • wykonywania obowiązków in-house lawyer, posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii oraz rozumiejącego procesy biznesowe, a także oczekiwania przedsiębiorców wobec prawników;
 • pracy w działach prawnych, finansowo-księgowych, personalnych, regulacyjnych oraz organizacyjnych w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, a także w organizacjach pozarządowych;
 • pracy w jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz instytucjach międzynarodowych;
 • pełnienia funkcji umożliwiających koordynację pracy przedsiębiorstwa (CEO) oraz zarządzenia określonym obszarem (manager). 

Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna to nie tylko zmiana sposobu pozyskiwania energii poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ale przede wszystkim szansa na rozwój gospodarczy, społeczny i technologiczny. Kluczem do tego jest jednak wykwalifikowana kadra, która będzie w stanie sprostać wyzwaniom wdrażania i zarządzania nową energetyką. 

Jeśli chcesz dołączyć do osób zmieniających polski i europejski miks energetyczny wybierz specjalizację „Transformacja energetyczna”.

Podczas studiów będziesz uczestniczyć w warsztatach, wykładach i spotkaniach prowadzonych przez specjalistów, chcących podzielić się swoją wiedzą. 

Program studiów odpowiada najnowszym trendom i wyzwaniom w obrocie gospodarczym i obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. Kierunki transformacji energetycznej; 
 2. Bezpieczeństwo energetyczne Polski;
 3. Zarządzanie strategiczne w energetyce;
 4. Typologia umów w obrocie paliwami i energią;
 5. Biznes plan i feasibility study projektów inwestycyjnych w energetyce.
 • zatrudnienia m.in. jako:
  • project manager ds. OZE
  • specjalista ds. inwestycji OZE;
  • sustainability manager;
 • zatrudnienia na stanowiskach wymagających znajomości prawa i procesów związanych z transformacją energetyczną, w tym pełnienia funkcji zarządczych w sektorze OZE; 
 • wykonywania obowiązków in-house lawyer, posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii oraz rozumiejącego procesy biznesowe, a także oczekiwania przedsiębiorców wobec prawników;
 • pracy w działach prawnych, finansowo-księgowych, personalnych, regulacyjnych oraz organizacyjnych w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, w szczególności z obszaru energetyki, a także w organizacjach pozarządowych;
 • pracy w jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz instytucjach międzynarodowych odpowiedzialnych za przeprowadzenie transformacji energetycznej i rynek energii;
 • pełnienia funkcji umożliwiających koordynację pracy przedsiębiorstwa (CEO) oraz zarządzenia określonym obszarem (manager).