Przejdź do treści

Studia I stopnia

Rekrutacja na studia Prawo w biznesie na rok akademicki 2024/2025 jeszcze się nie rozpoczęła.

To dobry czas, aby odpowiedzieć sobie na pytanie – dlaczego warto studiować Prawo w biznesie na KUL.

Studia Prawo w biznesie na KUL są adresowane do absolwentów szkół średnich, którzy chcieliby połączyć naukę prawa z ekonomią. Dzięki studiom Prawo w biznesie na KUL poznasz prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej oraz nabędziesz niezbędne kompetencje menadżerskie.

Studia Prawo w biznesie na KUL to także dobry wybór dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Program studiów stworzony został przy współpracy środowiska naukowego z przedstawicielami największych polskich spółek.

Zajęcia obejmują między innymi:

  • Podstawy przedsiębiorczości i podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
  • Prawoznawstwo i zajęcia z różnych gałęzi prawa, w tym praca cywilnego, administracyjnego i europejskiego
  • Zasady sądowego i polubownego rozwiązywania sporów pojawiających się w działalności biznesowej
  • Mikro i makroekonomię
  • Język obcy

W ramach studiów – oprócz standardowych zajęć dydaktycznych będziesz uczestniczyć w zajęcia – typu case study z udziałem wykładowców będących przedstawicielami przedsiębiorców i prawników obsługujących biznes, którzy dzielą się własnymi doświadczeniami.

Dowiesz się jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nabędziesz niezbędne kompetencje do zarządzania przedsiębiorstwem.

Nauczysz się właściwie interpretować i stosować w praktyce przepisy prawa z obszarów powiązanych z biznesem co umożliwi Ci podjęcie zatrudnienia w zakresie doradztwa zarządów małych i średnich przedsiębiorstw.

Będziesz mógł pracować w dziale prawnym, finansowym, personalnym czy rozwoju.

Absolwenci I stopnia studiów Prawo w biznesie mają kompetencje umożliwiające pracę w administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach pozarządowych.

Studia prawo w biznesie to szansa na inspirujące spotkania!