Przejdź do treści

Katedra Negocjacji i Mediacji

Witamy na KUL-u!

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce.

Składa się z siedmiu wydziałów: Teologii; Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Filozofii; Nauk Humanistycznych; Nauk Społecznych; Nauk Przyrodniczych i Nauk o Zdrowiu; Nauk Inżynieryjnych i Technicznych w Stalowej Woli.

Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Katedra Negocjacji

i Mediacji

W 2009 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uchwałą Rady Wydziału została powołana do życia Katedra Negocjacji i Mediacji. Początkowo zaliczona do Instytutu Europeistyki, następnie związana z Instytutem Prawa. Funkcja kierownika Katedry powierzona została ks. dr. hab. Włodzimierzowi Brońskiemu (prof. KUL), którego zainteresowania badawcze obejmowały zarówno alternatywne metody rozwiązywania sporów, jak i elementy warsztatu prawnika, w szczególności w zakresie retoryki prawniczej.

Pracownicy Katedry Negocjacji i Mediacji prowadzą zajęcia dydaktyczne, w języku polskim i angielskim, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (studenci Prawa, Prawa w biznesie, Prawa Unii Europejskiej, Administracji, Europeistyki, European Studies, European Union Law), jak i na innych Wydziałach, w szczególności z zakresu negocjacji, mediacji, arbitrażu, warsztatu pracy prawnika, retoryki prawniczej, zarządzania zasobami ludzkimi i public relations.

Pracownicy Katedry Negocjacji i Mediacji KUL

ks. prof. dr hab. Włodzimierz Broński

Kierownik Katedry

dr Marek Dąbrowski

Adiunkt

dr Marcin Rokosz

Asystent

dr Piotr Sławicki

Adiunkt, sekretarz Katedry

dr Damian Bara

Asystent

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

prawowbiznesie@kul.pl